O mnie

Magdalena Dąbrowa: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, mediator oraz trener umiejętności społecznych i wychowawczych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz kurs z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo – behawioralnym w Ośrodku Terapii Poznawczo – Behawioralnym w Krakowie. Jest również certyfikowanym mediatorem oraz trenerem. Aktualnie w trakcie rekrutacji na 4-letni kurs psychoterapii systemowej.

Pomaga osobom zmagającym się z takimi trudnościami jak: trudności emocjonalne, obniżony nastrój, spadek energii i motywacji życiowej, obniżona samoocena, uporczywe leki, natręctwa, depresje, uzależnienia, stres, doświadczanie przemocy, oraz osobą mierzącym się z zaburzeniami w sferze poznawczej z tytułu demencji lub udaru.

Ponad to wspiera w różnego rodzaju kryzysach, nagłych i niespodziewanych sytuacjach, trudnościach wychowawczych, opiekuńczych, rozstaniach oraz stratach.

Od lat z pasją pogłębia oraz rozwija swoją wiedze i doświadczenie, które wzbogaca pracując w sądeckich szkołach, ośrodkach pomocy społecznej w punktach dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych, w placówce dziennej opieki dla osób starszych jak również prowadząc liczne szkolenia oraz doskonalenia zawodowe.