Oferta

Opis usług:

 1. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: wstępna forma pomocy mająca na celu rozpoznanie problemu oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas konsultacji podejmowana jest decyzja czy potrzebne będzie dalsze wsparcie oraz jaki rodzaj pomocy będzie najodpowiedniejszy do przejawianych trudności. Konsultacja psychologiczna jest również pomocna w nagłych i kryzysowych sytuacjach.

  Konsultacja psychologiczna polega głównie na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyn trudności emocjonalnych. Zwykle rozmowa obejmuje szeroki zakres historii życia, relacji z innymi oraz dotychczasowych doświadczeń. Celem konsultacji jest zrozumienie sedna trudności oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Czasem możliwe jest zastosowanie testów psychologicznych lub zlecenie dodatkowych badań/ wizyty u innego specjalisty.

  By dobrać najskuteczniejszą formę pomocy potrzeba zwykle 2-3 spotkań, jedna konsultacja trwa 50 minut.

  Koszt 100 zł.


 1. KONSULTACJA WYCHOWAWCZA: To rozmowa dedykowana głownie rodzicom/ opiekunom dzieci. Której głównym założeniem jest pomoc dziecku i rodzicom. Konsultacja ma na celu rozpoznanie trudności wychowawczych (rozstanie rodziców, kłótnie, trudności w relacji z dzieckiem, wybuchy złości, lęki, natręctwa, obawy).

  W trakcie spotkania zbierane są informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka, życia rodziny oraz relacji rodzinnych.

  Konsultacja wychowawcza ma na celu wsparcie rodziców w lepszym zrozumieniu trudności dziecka oraz ukazaniu sposobów i pomysłów na poradzenie sobie z trudną sytuacją.

  Konsultacja wychowawcza może być również wstępem do spotkania z dzieckiem, które również zostanie objęte pomocą psychologiczną.

  Czas trwania konsultacji 60 minut.

  Koszt 110 zł.


 1. TERAPIA INDYWIDUALNA: Forma pomocy przeznaczona dla wszystkich, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami, trudnościami emocjonalnymi, życiowymi i zawodowymi oraz wykazują chęć zmiany i pracy nad sobą.

  Terapia ma na celu ukazanie źródła negatywnych emocji. Wymaga pracy oraz zaangażowania klienta by osiągnąć oczekiwany rezultat. Nie zawsze miła i komfortowa ale przede wszystkim dająca ukojenie w przeżywanych trudnościach i kryzysach.

  Terapia wspiera m. in. w takich obszarach jak:
  – zaburzenia nastroju,
  – trudności w relacjach,
  – konflikty,
  – depresje,
  – samotność,
  – żałoba,
  – utrata pracy,
  – lęki,
  – natręctwa,
  – uzależnienia oraz współuzależnienie,
  – doświadczanie przemocy,
  – spadek motywacji,
  – bariery w samorozwoju, niska samoocena i brak wiary w siebie.

  Ilość spotkań ustalana jest po wstępnych konsultacjach psychologicznych. Terapia łączy w sobie elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz Integratywnej.

  Czas jednego spotkania 50 minut.

  Koszt 100 zł.
 1. TERAPIA RODZINNA: To rodzaj terapii przeznaczony głównie dla osób, które borykają się z takimi problemami jak: kryzys w związku, chęć rozstania, zdrada, problemy w komunikacji z partnerem, bądź po prostu przeżywają trudne chwile i momenty w swojej relacji.

  Ma ona na celu poprawę komunikacji między partnerami, by otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach, dbając równocześnie o potrzeby drugiej strony. Uczy jak usunąć przyczyny konfliktu oraz jak reagować na różne swoje zachowania.

  Czas jednego spotkania 60 minut.

  Koszt 110 zł.


 1. WYSTAWIENIE OPINII/ZAŚWIADCZENIA (po wcześniejszej konsultacji) m. in do szkół, sądów do Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PCPR.

  Badanie Inteligencji prowadzone jest Testem WAIS-R.

  Koszt od 80 – 150 zł.