Oferta

Opis usług:

 1. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: wstępna forma pomocy mająca na celu rozpoznanie problemu oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas konsultacji podejmowana jest decyzja czy potrzebne będzie dalsze wsparcie oraz jaki rodzaj pomocy będzie najodpowiedniejszy do przejawianych trudności. Konsultacja psychologiczna jest również pomocna w nagłych i kryzysowych sytuacjach.

  Konsultacja psychologiczna polega głównie na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyn trudności emocjonalnych. Zwykle rozmowa obejmuje szeroki zakres historii życia, relacji z innymi oraz dotychczasowych doświadczeń. Celem konsultacji jest zrozumienie sedna trudności oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Czasem możliwe jest zastosowanie testów psychologicznych lub zlecenie dodatkowych badań/ wizyty u innego specjalisty.

  By dobrać najskuteczniejszą formę pomocy potrzeba zwykle 2-3 spotkań, jedna konsultacja trwa 50 minut.

  Koszt 120 zł.


 1. KONSULTACJA WYCHOWAWCZA: To rozmowa dedykowana głownie rodzicom/ opiekunom dzieci. Której głównym założeniem jest pomoc dziecku i rodzicom. Konsultacja ma na celu rozpoznanie trudności wychowawczych (rozstanie rodziców, kłótnie, trudności w relacji z dzieckiem, wybuchy złości, lęki, natręctwa, obawy).

  W trakcie spotkania zbierane są informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka, życia rodziny oraz relacji rodzinnych.

  Konsultacja wychowawcza ma na celu wsparcie rodziców w lepszym zrozumieniu trudności dziecka oraz ukazaniu sposobów i pomysłów na poradzenie sobie z trudną sytuacją.

  Konsultacja wychowawcza może być również wstępem do spotkania z dzieckiem, które również zostanie objęte pomocą psychologiczną.

  Czas trwania konsultacji 50 minut.

  Koszt 120 zł.


 1. TERAPIA INDYWIDUALNA: Forma pomocy przeznaczona dla wszystkich, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami, trudnościami emocjonalnymi, życiowymi i zawodowymi oraz wykazują chęć zmiany i pracy nad sobą.

  Terapia ma na celu ukazanie źródła negatywnych emocji. Wymaga pracy oraz zaangażowania klienta by osiągnąć oczekiwany rezultat. Nie zawsze miła i komfortowa ale przede wszystkim dająca ukojenie w przeżywanych trudnościach i kryzysach.

Terapia wspiera m. in. w takich obszarach jak:
– zaburzenia nastroju,
– trudności w relacjach,
– konflikty,
– depresje,
– samotność,
– żałoba,
– zaburzenia poznawcze ( rehabilitacja funkcji poznawczych dla osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarze, osoby z demencją).
– lęki,
– stres i napięcie,
– uzależnienia oraz współuzależnienie,
– doświadczanie przemocy,
– spadek motywacji,
– bariery w samorozwoju, utrata pracy, niska samoocena i brak wiary w siebie,

Ilość spotkań ustalana jest po wstępnych konsultacjach psychologicznych. Terapia psychologiczna jest formą wsparcia, łączy w sobie elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej jednakże nie jest psychoterapią.

Czas jednego spotkania 50 minut.

Koszt 120 zł.

 1. TERAPIA RODZINNA: To rodzaj terapii przeznaczony dla osób dorosłych, które borykają się z takimi problemami jak: kryzys w związku, chęć rozstania, zdrada, problemy w komunikacji z partnerem, bądź po prostu przeżywają trudne chwile i momenty w swojej relacji. Terapia rodzinna jest również formą wsparcia dedykowaną rodzicom i dzieciom.

  Ma ona na celu poprawę komunikacji między partnerami lub rodzicami i dziećmi by otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach, dbając równocześnie o potrzeby drugiej strony. Uczy jak usunąć przyczyny konfliktu oraz jak reagować na różne swoje zachowania oraz trudności.

  Czas jednego spotkania 60 minut.

  Koszt 140 zł.


 1. WYSTAWIENIE OPINII/ZAŚWIADCZENIA m. in do szkół, sądów, do Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PCPR.Opinia do PCPR sporządzana jest na podstawie wcześniejszego wywiadu oraz badania. W trakcie spotkania dokonywana jest pełna ocena funkcjonowania poznawczego,emocjonalnego oraz społecznego. Podczas badania brane są pod uwagę wszelkie ograniczenia w funkcjonowaniu pacjenta dlatego na badanie należy zabrać wszelką dokumentacje innego leczenia specjalistycznego. Badanie Inteligencji prowadzone jest Testem WAIS-R.
  Koszt Opinia do PCPR – 200 zł./ zaświadczenie 50 zł.